പാൽ കപ്പ തയ്യാറാക്കാം
food
May 10, 2021

പാൽ കപ്പ തയ്യാറാക്കാം

നടൻ ഭക്ഷണങ്ങളോട് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് പാൽ കപ്പ, വളരെ രുചികരമായ ഇവ എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.  ചേരുവകൾ കപ്പ -ഒരു ക...

Tasty paal kappa
ഗോപി 65 തയ്യാറാക്കാം
food
May 08, 2021

ഗോപി 65 തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഗോപി 65. വളരെ രുചികരവുമായ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചേരുവകൾ കോളിഫ്ലവർ - ഒന്നിന്റെ പകുതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി...

tasty gopi 65 ,recipe
മീൻ തല കറി
food
May 07, 2021

മീൻ തല കറി

 വീടുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്  മീന്‍ തല കറി .ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം  ...

meen thala curry recipe
മട്ടൺ ബോട്ടി വരട്ടിയത്
food
May 06, 2021

മട്ടൺ ബോട്ടി വരട്ടിയത്

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭമാണ് മട്ടൻ. മട്ടൻ കൊണ്ട് നിരവധി വിഭവങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് കടകളിൽ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മട്ടൻ കൊണ്ട് മട്ടൺ ബോട്ടി വരട്ടി എങ്ങനെ തയ്യാറക്കം എന്ന് നോക്ക...

mutton botty varattiyath, recipe
കൽമാസ് തയ്യാറാക്കാം
food
May 05, 2021

കൽമാസ് തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് കൽമാസ്. വളരെ ചുരുങ്ങ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ  സ്നാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം  അവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ:

tasty Kalmas recipe
പഴം പുട്ട് തയ്യാറാക്കാം
food
May 04, 2021

പഴം പുട്ട് തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും പ്രാതലിന് കഴിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് പുട്ട്. പലതരത്തിൽ പുട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. എന്നാൽ പഴം കൊണ്ട് പുട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ...

banana puttu, recipe
പൊതി ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം
food
May 03, 2021

പൊതി ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ബിരിയാണി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡ് ആയി മാറിയ ഒരു വിഭവമാണ് പൊതിബിരിയാണി. ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചേരുവകൾ ചി...

pothibiriyani, recipe
ബീഫ് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം
food
April 30, 2021

ബീഫ് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം

ഏവർക്കും ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്‌ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അച്ചാർ. പലതരത്തിൽ ഉള്ള അച്ചാറുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ബീഫ് അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ...

beef achar recipe

LATEST HEADLINES