ഉള്ളി പക്കോഡ
food
August 19, 2022

ഉള്ളി പക്കോഡ

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഉള്ളി പക്കോഡ. വളരെ രുചികരമായ ഉള്ളി പക്കോഡ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അവശ്യസാധനങ്ങൾ  സവാള -2വലുത് പച്ചമ...

ulli pakkoda recipe
ബീഫും കൂർക്കയും
food
August 17, 2022

ബീഫും കൂർക്കയും

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ബീഫും കൂർക്കയും. വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ  1.ബീഫ്  ഒരു കിലോ&n...

beef and koorkka recipe
രുചികരമായ മസാല ദോശ
food
August 13, 2022

രുചികരമായ മസാല ദോശ

ഏവർക്കും  പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് മസാല ദോശ. വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.  ദോശക്ക് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ:- അരി - ഒരു 1...

masala dosa recipe
നല്ല മയമുള്ള പാലപ്പം
food
August 12, 2022

നല്ല മയമുള്ള പാലപ്പം

ഏവർക്കും പാലപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അവശ്യസാധനങ്ങൾ  പച്ചരി – 1 ഗ്ലാസ് റവ &nd...

tasty palappam recipe
കപ്പയും ബീഫും
food
August 11, 2022

കപ്പയും ബീഫും

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് കപ്പയും ബീഫും. വളരെ രുചികരമായ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ബിഫ്.1.. കിലോഎല്ലോട് കൂടിയത് ക...

tasty kappa and beef
രുചികരമായ ബീഫ് ഫ്രൈ
food
August 09, 2022

രുചികരമായ ബീഫ് ഫ്രൈ

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ. വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ : -  ബീഫ് -...

beef fry recipe
പാൽ പായസം
food
August 06, 2022

പാൽ പായസം

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് പാൽപായസം, വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ  പാൽ -1 ലിറ്റർ പുഴുങ്ങലര...

palpayasam recipe
ചെറുപയർ കറി
food
August 05, 2022

ചെറുപയർ കറി

ഏവർക്കും   പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ് ചെറുപയർ കറി. ഇവ എങ്ങനെ രുചികരമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചേരുവകൾ ചെറുപയർ - 1കപ്പ് ഉള്ളി - 1...

cherupayar curry