സെപ്‌റ്റെംബർ നാലാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
September 20, 2023

സെപ്‌റ്റെംബർ നാലാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)   ജോലി, ആരോഗ്യം എന്നിവ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ നേടുന്നതാണ്. പുതിയ ടീം വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മാ...

സെപ്‌റ്റെംബർ
സെപ്റ്റംബർ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
September 05, 2023

സെപ്റ്റംബർ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  സെപ്റ്റംബർ 4-ഓടെ ശുക്രൻ നേരിട്ട് തിരിയുന്നതോടെ മാസം ആരംഭിക്കും, അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പുരോഗതി കൊണ്ട് വരും . സെ...

സെപ്റ്റംബർ
ഓഗസ്റ്റ് മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
August 03, 2023

ഓഗസ്റ്റ് മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  പ്രണയത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ സെപ്റ്റംബർ വരെ  വക്ര ഗതിയിലായിരിക്കും.    മാത്രമല്ല,ഈ...

ഓഗസ്റ്റ്
ജൂലൈ രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
July 17, 2023

ജൂലൈ രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളും കുടുംബ കാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ഉണ്ടാകും .  നിങ്ങളുടെ...

വാരഫല
ജൂൺ അവസാനവാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
June 26, 2023

ജൂൺ അവസാനവാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അതിഥികൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ കാണാൻ...

ജൂൺ
ജൂൺ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
June 06, 2023

ജൂൺ മാസഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  ശക്തമായ ജ്യോതിഷ സംഭവങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്തതിനാൽ ഇത് വളരെ നിശബ്ദവും സമാധാനപരവുമായ മാസമാണ്, നാലാം തീയതി ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ പ...

പൂർണ ചന്ദ്രൻ
ചന്ദ്രൻ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ: മെയ് രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
May 09, 2023

ചന്ദ്രൻ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ: മെയ് രണ്ടാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എട്ടാം ഭാവം പരമ്പരാഗതമായി പരിവർത്തനം, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവ്, ലൈംഗികത, പങ്കിട്ട വിഭവങ്ങൾ, മരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനാകട്ടെ, വികാരങ്ങൾ, സഹജാവബോധം, പോഷണം, ഉപ...

ചന്ദ്രൻ
ഏപ്രിൽ മൂന്നാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ
horoscope
April 28, 2023

ഏപ്രിൽ മൂന്നാം വാരഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ജയശ്രീ

എരീസ് (മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)  ബുധൻ വക്ര ഗതിയിൽ നീങ്ങുന്നതിനാൽ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. നിരവധി ചെറു പ്രോജക്ക്ട്ടുകൾ ഈ ആഴ്ചയും ഉണ്ടാക...

ഏപ്രിൽ

LATEST HEADLINES