സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം ആഴ്ചഫലം
horoscope
September 14, 2020

സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം ആഴ്ചഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തു പല പുതിയ തുടക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. പുതിയ പ്രോജെക്‌ട്കട്ടുകള്‍, സഹ പ്രവര്‍ത്തക...

September thirds week horoscope
സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടാം ആഴ്ചഫലം
horoscope
September 07, 2020

സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടാം ആഴ്ചഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ഈ ആഴ്ച മുതല്‍ ലോങ്ങ്‌ ടേം ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി സാധ്യതകള്‍, പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ ഗ്ര...

Semptember second week horoscope
സെപ്റ്റംബർ മാസഫലം
horoscope
September 01, 2020

സെപ്റ്റംബർ മാസഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19)

september horoscope
വിഘ്നങ്ങൾ മാറാൻ  സിദ്ധിവിനായകൻ
horoscope
August 29, 2020

വിഘ്നങ്ങൾ മാറാൻ സിദ്ധിവിനായകൻ

വിഘ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അകറ്റുന്ന ദൈവമാണ് വിഘ്നേശ്വര ഭഗവൻ അഥവാ ഗണപതി ഭഗവൻ. മഹാഗണപതിയുടെ രൂപത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗത്തിനും ഏറെ  പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത്.    *...

Siddhivinayakan to change obstacles
ഓഗസ്റ്റ് നാലാം വാരഫലം
horoscope
August 25, 2020

ഓഗസ്റ്റ് നാലാം വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ജോലി സ്ഥലം, സഹ പ്രവര്ത്തകര്, ദിവസേന ഉള്ള ജീവിതം, വളര്ത്തു, മൃഗങ്ങള്‍, ബാധ്യതകള്, ആരോഗ്യം, ബാധ്യതകള്‍ , വെല്ലുവ...

August fourth week horoscope
ഇന്ന്  ഷഷ്‌ഠി; ഗുഹ പഞ്ചരത്‌ന സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ
horoscope
August 24, 2020

ഇന്ന് ഷഷ്‌ഠി; ഗുഹ പഞ്ചരത്‌ന സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ

സുബ്രമണ്യ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിനമാണ് ഷഷ്ഠി ദിനം. ഈ ദിനത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് കൊണ്ട് വ്രതം അനുഷ്‌ടിക്കുന്നതും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. ഈ  ഈ  ദിനത്തിൽ  ഗുഹ പഞ്ച...

Benefits of chanting Guha Pancharatna
ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാം വാരഫലം
horoscope
August 17, 2020

ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാം വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) പ്രേമ ബന്ധങ്ങളുടെ മേല്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകാം. നിലവില്‍ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നുല്‍;ല വെല്ലുവിള...

August third week horoscope
ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരഫലം
horoscope
August 11, 2020

ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരഫലം

എരീസ് (മാര്‍ച്ച്‌ 21 - ഏപ്രില്‍ 19) ലോങ്ങ്‌ ടേം ജോലികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പ്ലാനിങ്ങുകള്‍ ഈ ആഴ്ചയും തുടരുന്നതാണ്. ഈ ആഴ്ചയും മുഴുവന്‍ ക്രിയേ...

august second week horoscope

LATEST HEADLINES