ഗര്‍ഭിണികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും കുടിച്ചിരിക്കേണ്ട അഞ്ചു ജ്യൂസുകളും ഫലങ്ങളും 
pregnancy
October 20, 2018

ഗര്‍ഭിണികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും കുടിച്ചിരിക്കേണ്ട അഞ്ചു ജ്യൂസുകളും ഫലങ്ങളും 

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാലഘട്ടമാണ് ഗര്‍ഭകാലഘട്ടം. ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലും മറ്റും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തേണ്ട കാലം കൂടിയാണിത്. എന്ത് ഭക്ഷണം കഴ...

5 type,juices,pregnant
ഗര്‍ഭിണി ബീറ്റ്‌റൂട്ട് കഴിക്കണമെന്നു പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ; ജനിതക വൈകല്യം കുറയ്ക്കാനും രോഗ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ബീറ്റ്‌റൂട്ട് ഉത്തമം
pregnancy
October 03, 2018

ഗര്‍ഭിണി ബീറ്റ്‌റൂട്ട് കഴിക്കണമെന്നു പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ; ജനിതക വൈകല്യം കുറയ്ക്കാനും രോഗ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ബീറ്റ്‌റൂട്ട് ഉത്തമം

ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്, ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുമ്പോള്‍ അത് കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്ന...

Beetroot,pregnant
topbanner

LATEST HEADLINES