കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇവയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക

Malayalilife
topbanner
കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇവയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഭക്ഷണ രീതി പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. അവരുടെ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആണ് നൽകേണ്ടത് എന്നു നമുക്ക് നോക്കാം.

0-6 മാസങ്ങൾ

പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ മുലയൂട്ടൽ ആരംഭിക്കുക

ആദ്യത്തെ 6 മാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകുക. ഈ കാലയളവിൽ മറ്റു  ഭക്ഷണങ്ങളോ പാനീയങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല.

കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം തവണ മുലപ്പാൽ നൽകുക

രാത്രിയും പകലും മുലയൂട്ടുക

6 മുതൽ 12 മാസം വരെ

6 മാസം പൂർത്തിയായാൽ വേവിച്ചുടച്ച് മൃദുവാക്കിയ ധാന്യങ്ങൾ, പരിപ്പ്, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവ ചെറിയ അളവിൽ നൽകുക.

ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവും കട്ടിയും കൊടുക്കുന്ന തവണകളും ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

കുഞ്ഞിൻ്റെ വിശപ്പ് അറിയുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

കുഞ്ഞിനു ദിവസം 4-5 തവണ ഭക്ഷണം നൽകുകയും മുലയൂട്ടൽ തുടരുകയും ചെയ്യുക.

1 മുതൽ 2 വയസ്സു വരെ

ചോറ്, ചപ്പാത്തി, ഇലക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, പയറുവർഗങ്ങൾ, പാലുല്പന്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഹാരസാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതു തുടരുക.

ദിവസം 5 നേരം കുഞ്ഞിനു ഭക്ഷണം നൽകുക.

കുഞ്ഞിന് പ്രത്യേക പാത്രത്തിൽ നൽകുക.

കുഞ്ഞ് എത്രമാത്രം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സഹായിക്കുക.

2 വർഷമോ അതിലേറെയോ കാലം മുലയൂട്ടൽ തുടരുക.

2 വയസ്സിനു മുകളിൽ

വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദിവസം 5 നേരമെങ്കിലും നൽകുന്നതു തുടരുക.

തനിയേ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുക,

ഭക്ഷണത്തിനു മുൻപായി കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ചു കഴുകുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഭക്ഷണ രീതി പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. 

Read more topics: # baby careing ,# parents
baby careing parents

RECOMMENDED FOR YOU:

topbanner

EXPLORE MORE

LATEST HEADLINES