പവനായി ശവമായി;ബിഗ്ബോസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ആര്യയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി
updates
channel

പവനായി ശവമായി;ബിഗ്ബോസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ആര്യയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് ബിഗ്‌ബോസ്. നിരവധി സംഭവ വികാസങ്ങളോടെയാണ് ബിഗ്‌ബോസ് മുന്നേറുന്നത്. ദിവസങ്ങള്‍ കഴിയുംതോറും ബിഗ്‌ബോസ് ഏറെ സംഭവ ബഹുലമാ...