നിക്കാണേൽ ഈ സംഗീത ക്ലാസ്സൊക്കെ ബോറായിട്ടാണ് തോന്നിയത്; സംഗീതം മനുഷ്യനെ ശാന്തമാകും; ലോക്ക് ഡൗൺ വിശേഷങ്ങളുമായി യുവഗായകൻ ജാസിം ജമാൽ
interview
channel

നിക്കാണേൽ ഈ സംഗീത ക്ലാസ്സൊക്കെ ബോറായിട്ടാണ് തോന്നിയത്; സംഗീതം മനുഷ്യനെ ശാന്തമാകും; ലോക്ക് ഡൗൺ വിശേഷങ്ങളുമായി യുവഗായകൻ ജാസിം ജമാൽ

സരിഗമപ എന്ന സംഗീത റിയാലിറ്റി ഷോ 25 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. സീ ചാനലിൽ 1995 തുടങ്ങിയ ഈ സംഗീത പരിപാടി ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലുള്ള സീയുടെ ചാനലുകളിൽ പ്രേക്ഷകപ്ര...


LATEST HEADLINES