ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അർഥം കണ്ടെത്തി; പക്ഷേ ദൈവം മകനു അധികം ആയുസ് കൊടുത്തില്ല; ഇപ്പോൾ മകൾ മാത്രം ഒപ്പം; മനസ്സ് തുറന്ന് ചക്കപ്പഴത്തിലെ സുന്ദരിയായ അമ്മായിയമ്മ
channelprofile
channel

ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അർഥം കണ്ടെത്തി; പക്ഷേ ദൈവം മകനു അധികം ആയുസ് കൊടുത്തില്ല; ഇപ്പോൾ മകൾ മാത്രം ഒപ്പം; മനസ്സ് തുറന്ന് ചക്കപ്പഴത്തിലെ സുന്ദരിയായ അമ്മായിയമ്മ

ഫ്ലാവെഴ്സിൽ അടുത്തിടെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ  ഒരു ഹാസ്യ സീരിയൽ ആണ് ‘ചക്കപ്പഴം'. സീരിയലിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ  എസ്പി ശ്രീകുമാർ, അവതാരക അശ്വതി ശ്രീകാന്ത് ...


LATEST HEADLINES