ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തത്സമയ ഇന്ററാക്ടീവ് ബിഡ്ഡിംഗ് ടി.വി. ഷോ ആയ 'ബിസിംഗ'യുടെ അവതാരകനായി ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ മടങ്ങിയെത്തുന്നു
schedule
channel

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തത്സമയ ഇന്ററാക്ടീവ് ബിഡ്ഡിംഗ് ടി.വി. ഷോ ആയ 'ബിസിംഗ'യുടെ അവതാരകനായി ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ മടങ്ങിയെത്തുന്നു

നടനായും ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകനായും കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ, സീ കേരളയില്‍ ബിസിംഗയുടെ ഇദംപ്രഥമമായ ടി.വി. ഷോയ്ക്കു വേണ്ടി അവതാരകന്‍ ആകുന്നു. മലയാള സിനിമയ...


LATEST HEADLINES